1️⃣ سرعت
بنا به تجربه مدت زمان تکمیل اجرا پیمایش دو سوم کوتاه تر از تحقیقات سنتی است. برآورده شده نیمی از پرسشنامه ها در سه روز اول پر میشود. در تحقیقات بازار آنلاین بدلیل اتوماتیک بودن جمع آوری اطلاعات نیازی نیست منتظر رسیدن پرسشنامه ها شد.

2️⃣ پایین بودن هزینه
بعد از جمع آوری اطلاعات نیازی نیست که داده ها به نرم افزار ورود شود. چون خودبخود و براحتی پاسخها وارد نرم افزار تحلیل آماری میشوند.

3️⃣خطای کمتر
در شیوه سنتی خطای انسانی به هنگام ورود اطلاعات بیشتر است و نیاز به بازبینی مجدد در مراحل مختلف قبل از تحلیل داده است اما در این شیوه نیازی به چک کردن مجدد نیست و دقت ورود داده ها بالاست.

4️⃣سرعت آنالیز
شما هر زمان میتوانید داده های خام را تجزیه و تحلیل نمایید، به نرم افزار دیگری برای تحلیلهای پیچیده تر ارسال و حتی گرافها و نمودارهای مختلفی برای گزارش طراحی کنید.

5️⃣ مناسب برای پاسخگویان
امروزه بیشتر مردم به اینترنت دسترسی دارند و پاسخگویان ترجیح میدهند آنلاین پرسشها را پر کنند تا تلفنی. زیرا میتواننند بهترین زمانی که برایشان مناسب استو راحت هستند را به پر کردن پرسشنامه اختصاص بدهند.

6️⃣مناسب برای پژوهشگر
این شیوه پیمایش در بهینه کردن زمان اجرای پروژه و حتی کوتاه شدن طول مدت پروژه بسیار موثر است. ضمن اینکه داده ها براحتی قابل ارسال به نرم افزارهای مختلف آماری را دارند و میتوان تحلیلهای گوناگون را انجام داد.

7️⃣ امکان تصویرسازی برند
پیمایش آنلاین فرصتی برای بیادآوری و تصویرسازی برند و نشان دادن امکاناتی است که یک کسو کار برای کاربران اش ایجاد کرده است است. با این شیوه میتواند در طول مدتی که پاسخگویان در حال جواب به سوالات هستند از لوگو شرکت، فونت، تصاویر، پس زمینه های مرتبط و حتی ادرس وب سایت شرکت در صفحات استفاده کرد

8️⃣ نزدیک بودن به واقعیت
تجربه نشان داده، پاسخگویان برای پرسشنامه های آنلاین زمان و جزئیات بیشتری را بیان میکنند تا پرسشنامه های حضوری و تلفنی. همچنین وقتی پرسشنامه برای گروه خاصی(گروه هدف)طراحی میشود، آنها در پاسخگویی به سوالات سعی میکنند صداقت بیشتری داشته باشند.

9️⃣ امکان گزینش و انتخاب پاسخگویان
در این شیوه حتی میتوان نمونه مورد نظر را در گروه های مختلف سنی یا جنسی و … محدود نمود بطوری که فقط گروه خاصی امکان پاسخگویی به سوالات را داشته باشند.

🔟انعطاف پذیری بیشتر
در این شیوه پرسشها قابل تغییر و اصلاح هستند و حتی بر اساس پاسخگویی به سوالات قبلی، سوالات بعدی اتوماتیک از دسترس کاربر خارج میشود.